Fatboy Slim Ya Mama

Текст песни

"Ya Mama"

Push the tempo
Push the tempo
Push the tempo
Push the tempo
(jump to tomorrow baby)
Push the tempo
Push the tempo

Push the tempo-po
Praise the tempo

Push the tempo
Push the tempo
Push the tempo-po
Praise the tempo-po
Praise the tempo-po
Praise the tempo-po

Jump to tomorrow baby

Push the tempo
Push the tempo
Push the tempo
Push the tempo
Push the tempo
Push the tempo

Push the tempo-po
Praise the tempo

Push the tempo
Push the tempo
Push the tempo-po
Praise the tempo-po
Praise the tempo-po
Praise the tempo-po

Push the tempo
Push the tempo
Push the tempo-po

Push the tempo-po
Praise the tempo-po
Praise the tempo-po

Jump to tomorrow baby

Tempo-po
Te-tempo-po
Praise the tempo

Jump to tomorrow baby

Push the tempo
Push the tempo
Push the tempo
Push the tempo
Push the tempo
Push the tempo

Push the tempo-po
Praise the tempo

Push the tempo
Push the tempo
Push the tempo-po
Praise the tempo-po

Jump to tomorrow.

Последние ротации

Прозвучала 232 раз на 6 станциях Санкт-Петербурга